Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów z prawa cywilnego Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa cywilnego. W każdym rozwiązaniu punkt ciężkości stanowi prawidłowe usystematyzowanie rozważanych zagadnień z perspektywy z


Autor: Wojciech Katner
Prawo cywilne i handlowe w zarysie Katner Siódme wydanie Prawa

Prawo cywilne i handlowe w zarysie Katner Siódme wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego). Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwe

Autor: Maciej Kaliński
Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie

Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących szkody na osobie uregulowanych w ustawie z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Autor dokonuje analizy na gruncie prawa polskiego oraz sięgając do rozwi

Autor:
Prawo cywilne w pigułce 2020 Beck Zbliża

Prawo cywilne w pigułce 2020 Beck Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz wprzódy czasu na wertowanie grubych podręczników? Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu postępowania karnego? A może musisz szybko powtórzyć tworzywo przed egzamine

Autor: Fryderyk Zoll
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów

Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów z prawa cywilnego Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania p

Autor: Prawo w pigułce
Prawo cywilne w pigułce zobowiązania spadki Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się

Prawo cywilne w pigułce zobowiązania spadki Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów z prawa cywilnego


Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów z prawa cywilnego