Procedura cywilna Testy dla studentów Prezentowana książka zawiera ponad 700 pytań testowych wielokrotnego wyboru skonstruowanych na bazie konkretnych stanów faktycznych, co nie tylko zmusza do myślenia i ułatwia zapamiętywanie, ale także sprawia, że nauka procedury cywilnej staje się znacznie ciekawsza. W odpowiedziach zamieszczone zostały odesłania do konkretnych przepisów, których zastosowanie należy uwzględnić w danym przypadku, orzeczeń Sądu Najwyższego, jeśli mogą one okazać się pomocne oraz szczególnie w kwestiach spornych (których nie pominięto) do literatury przedmio


Autor: Maciej Kaliński
Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego Prezentowana

Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących szkody na osobie uregulowanych w ustawie z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Autor dokonuje analizy na gruncie prawa polskiego oraz sięgając do rozwi

Autor: Prawo w pigułce
Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo

Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczowe Beck Stan prawny: 1 września 2019 r. Opracowanie uwzględnia zmiany w przepisach, w tym przede wszystkim w zakresie skróconych terminów przedawnienia roszczeń. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W ksi

Autor: Fryderyk Zoll
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów z prawa cywilnego Zbiór

Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów z prawa cywilnego Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania p

Autor: Gacka Asiewicz Aneta
Prawo cywilne w pigułce 2020 Beck Wydanie trzecie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą

Prawo cywilne w pigułce 2020 Beck Wydanie trzecie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawą z 20.2.2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397). To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomo

Autor: Prawo w pigułce
Prawo cywilne w pigułce zobowiązania spadki Gacka-Asiewicz i

Prawo cywilne w pigułce zobowiązania spadki Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Procedura cywilna Testy dla studentów


Procedura cywilna Testy dla studentów