Przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej za szkody przyszłe na osobie Przedmiotem opracowania jest interesująca i budząca rozmaite wątpliwości o charakterze teoretycznym i praktycznym problematyka przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej za s/kody przyszłe. Aktualność zagadnień podjętych w recenzowanym dziele. w świetle niedawnych wypowiedzi judykatury i działań legislatora, nie budzi żadnych wątpliwości. (...) dzieło zawiera dojrzałą analizę regulacji normatywnej powiązanych ze sobą problemów odpowiedzialności za szkodę przyszłą i insty


Autor:
Prawo cywilne w pigułce 2020 Beck Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie

Prawo cywilne w pigułce 2020 Beck Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz przedtem czasu na wertowanie grubych podręczników? Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z aspektu postępowania karnego? A może musisz szybko powtórzyć półprodukt przed egza

Autor: Prawo w pigułce
Prawo cywilne w pigułce zobowiązania spadki Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża

Prawo cywilne w pigułce zobowiązania spadki Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta

Autor: Maciej Kaliński
Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe

Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących szkody na osobie uregulowanych w ustawie z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Autor dokonuje analizy na gruncie prawa polskiego oraz sięgając do rozwi

Autor: Wojciech Katner
Prawo cywilne i handlowe w zarysie Katner Siódme

Prawo cywilne i handlowe w zarysie Katner Siódme wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego). Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwe

Autor: Fryderyk Zoll
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco

Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów z prawa cywilnego Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania p

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej za szkody przyszłe na osobie


Przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej za szkody przyszłe na osobie